DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
64 080 PLN
80 PLN/m2
DOŁGIE
Opis
Oferujemy do sprzedaży  działkę rekreacyjną, blisko jeziora Dołgie. Wraz z działką można nabyć udział w  prywatnej plaży za kwotę 2000 zł.
Teren działki  zadrzewiony i  równy.
Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310,8 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie. 
Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek – Biały Bór.
Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku. 

W planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem ML,
 - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej. 

Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy (m. in.):
- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe); 
- geometria dachów: dwu lub wielospadowe; 
- nachylenie połaci dachowych: od 30 do 50 stopni; 
- powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni działki; 
- powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni działki. 

Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej (m. in.): 
- zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 
- zaopatrzenie w wodę: z sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych; 
- odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków; 
- w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi; 
- w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywne systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. 

Działki znajdują się na obszarze chronionego krajobrazu Jeziora Szczecineckie.Dojazd: drogą z płyt betonowych i wewnętrzną drogą polną. 


Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej. Warunki gruntowe i badania geologiczne gruntu do oceny we własnym zakresie.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Zapraszamy na prezentację

 

Szczegóły oferty

Cena64 080 PLN

Cena za m280 PLN

Powierzchnia działki801 m2

Powierzchnia działki - jednostkam2

Ukształtowanie działkiPłaska

Kształt działkiProstokąt

Przeznaczenie działkiRekreacyjna

Plan miejscowyPlan zagospodarowania przestrzennego