DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
58 995 PLN
38,56 PLN/m2
PARSĘCKO
Opis
Oferujemy do sprzedaży kompleks działek budowlanych na uboczu wsi Parsęcko, w otoczeniu malowniczego lasu i blisko źródeł rzeki Parsęty, tworząc niepowtarzalną okazję do stworzenia wymarzonego domu w harmonii z przyrodą. 

W planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem RP: tereny produkcji rolnej z zabudową mieszkaniową. Dopuszcza się także:
- zabudowę mieszkaniową wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem;
- zabudowę związaną z agroturystyką wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem;
- zabudowę związaną z produkcją rolną wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem.

Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy (m. in.):
- powierzchnia zabudowy: maks. 25% powierzchni działki;
- maksymalna wysokość zabudowy: 9m;
- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 2.

Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- podłączenie do sieci elektroenergetycznej: w sposób umożliwiający pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki;
- podłączenie do sieci wodociągowej: w sposób umożliwiający pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania. Dla działki 693/27 wodociąg przebiega przez działkę, dla pozostałych działek wodociąg w drodze gminnej i częściowo w drodze wewnętrznej. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej pobór wody ze studni;
- podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji sieci dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków (zbiorniki będą miały charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej ulegną likwidacji;
- odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowe na grunt lub rozsączanie do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi;
- ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych źródeł ciepła, dopuszcza się stosowanie systemów wykorzystujących alternatywne źródła energii, w szczególności pompy ciepła i kolektory słoneczne.

Dojazd do działek: utwardzoną drogą gruntową. 
Wraz z działką nabywany jest udział w działkach stanowiących drogę dojazdową wewnętrzną.

Powierzchnie i ceny działek:
- nr 639/9 o pow. 3088 m2, cena 106 020 zł;  
- nr 639/22 o pow. 1677 m2, cena 64 980 zł;
- nr 639/23 o pow. 1677 m2, cena 86 355 zł;
nr 639/24 o pow. 1768 m2, cena 68 400 zł;
nr 639/25 o pow. 1565 m2, cena 80 370 zł;
nr 639/26 o pow. 1530 m2, cena 58 995 zł;
nr 639/27 o pow. 1531 m2, cena 914 85 zł.

Kupujący bez prowizji.

Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej. Warunki gruntowe i badania geologiczne gruntu do oceny we własnym zakresie.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Zapraszamy na prezentację
Szczegóły oferty

Cena58 995 PLN

Cena za m238,56 PLN

Powierzchnia działki1 530 m2

Powierzchnia działki - jednostkam2

Kształt działkiNieregularny

Przeznaczenie działkiBudowlana

PrądW drodze

Ujęcie wodyStudnia