DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
124 000 PLN
40,16 PLN/m2
PARSĘCKO
Opis
Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną na uboczu wsi Parsęcko, blisko źródeł rzeki Parsęty, dająca wyjątkową szansę na stworzenie wymarzonego domu, w otoczeniu spokoju i harmonii natury, z dala od miejskiego zgiełku.

W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem RP: tereny produkcji rolnej z zabudową mieszkaniową. Dopuszcza się także:
- zabudowę mieszkaniową wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem;
- zabudowę związaną z agroturystyką wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem;
- zabudowę związaną z produkcją rolną wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem.

Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy (m. in.):
- powierzchnia zabudowy: maks. 25% powierzchni działki;
- maksymalna wysokość zabudowy: 9m;
- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 2.

Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- podłączenie do sieci elektroenergetycznej w sposób umożliwiający pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki;
- podłączenie do sieci wodociągowej w sposób umożliwiający pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania. Wodociąg w drodze gminnej i częściowo w drodze wewnętrznej. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej pobór wody ze studni;
- podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej do czasu realizacji sieci dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków (zbiorniki będą miały charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej ulegną likwidacji);
- odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowe na grunt lub rozsączanie do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi;
- ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych źródeł ciepła, dopuszcza się stosowanie systemów wykorzystujących alternatywne źródła energii, w szczególności pompy ciepła i kolektory słoneczne.

Dojazd do działki: utwardzoną drogą gruntową. 

Sprzedaż od marca 2025 r.
Możliwe wcześniejsze podpisanie umowy przedwstępnej.  

Kupujący bez prowizji.

Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej. Warunki gruntowe i badania geologiczne gruntu do oceny we własnym zakresie.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Zapraszamy na prezentację
Szczegóły oferty

Cena124 000 PLN

Cena za m240,16 PLN

Powierzchnia działki3 088 m2

Powierzchnia działki - jednostkam2

Kształt działkiNieregularny

Przeznaczenie działkiBudowlana

PrądW drodze

Ujęcie wodyStudnia