Kompleks działek budowlanych w Sadkowie

Parametry

Cena
50 000 PLN
Cena za m2
39,62 PLN
Powierzchnia działki
1 262 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Numer oferty
31/12103/OGS

Opis nieruchomości

Kompleks działek budowlanych położonych przy drodze asfaltowej na skraju wioski Sadkowo 

Obecnie na przedmiotowym terenie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. 
Dla każdej z działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddasze użytkowym. 

W decyzjach ustalono (m. in.):  

1. Ustalenia dotyczące funkcji i rodzaju zabudowy:
-  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Ustalenia i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
a) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
- powierzchnia zabudowy- do 180,0 m2,
- szerokość elewacji frontowej budynku - 15,0 m,
- wysokość górnej krawędzi  elewacji frontowej budynku do okapu lub gzymsu - do 4,5 m,
- wysokość budynku do średniego poziomu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu - do 8,0 m,
- maksymalna liczba kondygnacji budynku - II naziemne,
- dopuszcza się możliwość realizacji poddasza użytkowego oraz garażu wybudowanego w bryle budynku,
- geometria dachu budynku- dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°,
- pokrycie dachu budynku- dachówką, dachówką bitumiczną, tynkiem wodoodpornym, blachą, blachodachówka, blachą trapezową, płytą warstwową, płytą falistą, papą lub materiałem    dachówko podobnym w stonowanej kolorystyce nawiązującej do kolorystyki pokryć dachowych budynków zlokalizowanych działkach sąsiednich, 
-  minimalna ilość stanowisk postojowych- 1 stanowisko postojowe/1 lokal mieszkalny,
- ograniczyć do minimum zabudowę obszaru inwestycji pozostawiając co najmniej 25% powierzchni obszaru inwestycji, jako powierzchni biologicznie czynnej,
-  wskaźnik wielkości zabudowy w stosunku do powierzchni działki- nie wyznacza się,
 
Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- zaopatrzenie w energię elektryczną - z przyłącza do sieci elektroenergetycznej
- zapotrzebowanie na energię cieplną - z indywidualnego źródła ciepła,
- zaopatrzenie w wodę - z ujęcia własnego, 
- odprowadzenie ścieków bytowych - do bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe,

Powierzchnie i ceny działek:
- działka nr 35/19, pow. 1067 m2, cena 49 000 zł;
- działka nr 35/20, pow. 1067 m2, cena 49 000 zł;
- działka nr 35/21, pow. 1068 m2, SPRZEDANA;
- działka nr 35/23, pow. 1371 m2,  cena 55 000 zł;
- działka nr 35/24, pow. 1371 m2, SPRZEDANA;
- działka nr 35/26, pow. 1345 m2, SPRZEDANA;
- działka nr 35/27, pow. 1345 m2, cena 57 900 zł;
sprzedaż wraz z udziałem w działkach nr 35/28; 35/25; 35/22 o łącznej pow. 893 m2 - droga wewnętrzna

- działka nr 35/11, pow. 1047 m2,  cena 49 000 zł;
- działka nr 35/12, pow. 1047 m2, cena 49 000 zł;
- działka nr 35/13, pow. 1047 m2, SPRZEDANA;
- działka nr 35/15, pow. 1185 m2, cena 61 000 zł;
- działka nr 35/16, pow. 1185 m2, cena 49 000 zł;
- działka nr 35/17, pow. 1184 m2, cena 49 000 zł;
- działka nr 34/18, pow. 1295 m2, cena 51 000 zł;
- działka nr 34/19, pow. 1294 m2, cena 51 000 zł;
- działka nr 34/20, pow. 1294 m2, cena 51 000 zł;
- działka nr 34/22, pow. 1262 m2, cena 61 000 zł;
- działka nr 34/23, pow. 1262 m2, cena 50 000 zł;
- działka nr 34/24, pow. 1262 m2, cena 50 000 zł;
sprzedaż wraz z udziałem w działkach nr 34/25; 34/21; 35/14; 35/18 o łącznej pow. 1037 m2 - droga wewnętrzna

- działka nr 34/10, pow. 1276 m2, cena 51 000 zł;
- działka nr 34/11, pow. 1276 m2, cena 51 000 zł;
- działka nr 34/12, pow. 1271 m2, cena 51 000 zł;
- działka nr 34/14, pow. 1465 m2, cena 56 000 zł;
- działka nr 34/15, pow. 1465 m2, cena 56 000 zł;
- działka nr 34/16, pow. 1470 m2, cena 56 000 zł
- działka nr 34/26, pow. 1524 m2, cena 63 000 zł;
- działka nr 34/27, pow. 1530 m2, cena 58 000 zł;
- działka nr 34/28, pow. 1530 m2, cena 58 000 zł;
sprzedaż wraz z udziałem w działkach nr 34/29; 34/13; 35/17 o łącznej pow. 1152 m2 - droga wewnętrzna

Dojazd:
dojazd drogą asfaltową z jednej strony i drogą gminną gruntową z drugiej strony : obie te drogi łączą drogi wewnętrzne.

Media:
- kanalizacja w drodze asfaltowej,
- wodociąg w drodze asfaltowej,
- energia przy najbliższych zabudowaniach;

Odległość:
-  ok.60 km od Kołobrzegu,
- ok. 50 km od Mielna,
- ok. 6 km od Tychowa,
- ok. 18 km od Połczyna Zdroju

Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej .Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. 
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Zapraszamy na prezentację
Parametry dodatkowe

  • Wydane warunki zabudowy: Tak
  • Plan miejscowy: Brak planu miejscowego

Mapa