Ciemino

Parametry

Cena
105 000 PLN
Cena za m2
74 PLN
Powierzchnia działki
1 419 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Prostokąt
Przeznaczenie działki
Budowlana
Prąd
W drodze
Gaz
Nie
Ujęcie wody
Brak
Rodzaj kanalizacji
Brak
Dostępne od
2023-03-06
Numer oferty
42/12103/OGS

Opis nieruchomości

Działka z budynkiem gospodarczym położona blisko jeziora  Ciemino.

Jezioro Ciemino jest jednym z najpiękniejszych jezior w gminie Borne Sulinowo. Położone w otoczeniu pięknej natury, oferuje wiele możliwości dla miłośników wędkarstwa, rekreacji i zbierania grzybów.
Jezioro Ciemino jest obszarem o powierzchni około 252  ha, z czego większość to płytkie wody, doskonałe do łowienia ryb. W jeziorze znajdują się liczne gatunki ryb, w tym sandacze, szczupaki, okonie, płocie i karpie. Woda jest czysta i przejrzysta, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność dla wędkarzy. Max głębokość – 15 m, max długość – 3,7 km, max szerokość – 1,2 km Zarządca – PZW Zarząd Okręgu w Koszalinie.
Okolica jeziora to raj dla miłośników przyrody. W pobliskich lasach można znaleźć liczne gatunki grzybów, a jesienią jest to prawdziwy raj dla grzybiarzy. W lecie lasy przyciągają miłośników turystyki pieszej i rowerowej.
Jeśli ktoś szuka spokojnego miejsca na odpoczynek z dala od zgiełku miasta, to Jezioro Ciemino będzie doskonałym wyborem. Okolica jest malownicza i cicha, idealna na romantyczne spacery nad brzegiem jeziora lub wieczorne ognisko.
Wszystko to sprawia, że Jezioro Ciemino to doskonała propozycja dla osób szukających rajskiego miejsca na wakacje, a także dla przedsiębiorczych, którzy chcą rozpocząć działalność związaną z turystyką i wędkarstwem.

 W miejscowości Ciemino brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla działki zostały wydane warunki zabudowy, które przedstawiają się następująco:
1. Rodzaj inwestycji, funkcja zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
- budowa dwukondygnacyjnego, w tym poddasze użytkowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- budowa niezbędnej infrastruktury technicznej; 

2.Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
a) powierzchnia zabudowy - do 120m2 dla jednego budynku,
b) szerokość elewacji frontowej budynku - do 12m,
c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (gzymsu lub attyki) budynku - do 5,0 m,
d) rodzaj dachu, ukształtowanie połaci dachowych - pochyłe dwuspadowe,
e) kąt nachylenia dachu - 35 stopni do 50 stopni,
f) pokrycie dachu budynku- dachówką lub blachodachówką, dopuszcza się elementy drewniane,
g) wysokość kalenicy - do 9,0 m.

3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
- na podstawie decyzji Burmistrza Bornego Sulinowa nr ŚR.6220.25.2013/2014.DN z dnia 31 stycznia 2014 r., przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
- wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej.

5. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) dostęp do drogi publicznej - przez dz. nr 5/4 i bezpośrednio na drogę publiczną powiatową na dz. nr 68/1, wykonanie zjazdów wymaga uzyskania zgody zarządcy zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) minimalna liczba miejsc parkingowych - 2,
c) dostawa wody - z sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi gestora,
d) zasilanie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci,
e) zasilenie w energię cieplną - indywidualne źródło ciepła w budynku,
f) odprowadzenie ścieków - do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci lub bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe,
g) gospodarowanie odpadami - powierzchniowe w ramach działki.

6. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
a) realizacja inwestycji nie może ograniczać dostępu do drogi publicznej dla innych działek,
b) realizacja inwestycji nie może ograniczać korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz środków łączności dla obiektów zlokalizowanych na innych działkach,
c) realizacja inwestycji nie może ograniczać dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (osób trzecich),
d) realizacja inwestycji nie może zmieniać stosunków wodnych na sąsiednich działkach osób trzecich.

7. Inne warunki wynikające z przepisów odrębnych:
a) projekt budowlany winien spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2010 nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu  budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133 ze zm.)
b) przy projektowaniu inwestycji należy uwzględnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr 75, poz 690 ze zm.)

Działka nieuzbrojona, o powierzchni całkowitej 1419 m2  o wymiarach 24 m x 60 m.
Woda z sieci wodociągowej znajdującej się w drodze asfaltowej około 67 m od granicy działki. 
Planowane szambo własne
Prąd za opłatą przyłączeniową z sieci w drodze gruntowej przy działce. 

Dojazd do działki drogą asfaltową a częściowo (około 67 m) drogą gruntową.
Działka położona około 125 m w lini prostej od brzegu jeziora Ciemino, około 235 m od  dostępu do jeziora. 
Na działkę planowane jest wystąpienie o nową decyzję o warunkach zabudowy.

Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej .Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. 

Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

 Zapraszamy na prezentację

Parametry dodatkowe

  • Ogrodzenie: Brak
  • Wydane warunki zabudowy: Tak
  • Plan miejscowy: Brak planu miejscowego
  • Droga dojazdowa: Utwardzona

Mapa