Na sprzedaż kompleks działek Parsęcko

Parametry

Cena
58 995 PLN
Cena za m2
38,56 PLN
Powierzchnia działki
1 530 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Kształt działki
Nieregularny
Przeznaczenie działki
Budowlana
Prąd
W drodze
Ujęcie wody
Studnia
Rodzaj kanalizacji
Szambo, Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Numer oferty
174/12103/OGS

Opis nieruchomości

Oferujemy do sprzedaży kompleks działek budowlanych na uboczu wsi Parsęcko, w otoczeniu malowniczego lasu i blisko źródeł rzeki Parsęty, tworząc niepowtarzalną okazję do stworzenia wymarzonego domu w harmonii z przyrodą. 

W planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem RP: tereny produkcji rolnej z zabudową mieszkaniową. Dopuszcza się także:
- zabudowę mieszkaniową wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem;
- zabudowę związaną z agroturystyką wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem;
- zabudowę związaną z produkcją rolną wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem.

Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy (m. in.):
- powierzchnia zabudowy: maks. 25% powierzchni działki;
- maksymalna wysokość zabudowy: 9m;
- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 2.

Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- podłączenie do sieci elektroenergetycznej: w sposób umożliwiający pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki;
- podłączenie do sieci wodociągowej: w sposób umożliwiający pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania. Dla działki 693/27 wodociąg przebiega przez działkę, dla pozostałych działek wodociąg w drodze gminnej i częściowo w drodze wewnętrznej. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej pobór wody ze studni;
- podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji sieci dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków (zbiorniki będą miały charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej ulegną likwidacji;
- odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowe na grunt lub rozsączanie do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi;
- ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych źródeł ciepła, dopuszcza się stosowanie systemów wykorzystujących alternatywne źródła energii, w szczególności pompy ciepła i kolektory słoneczne.

Dojazd do działek: utwardzoną drogą gruntową. 
Wraz z działką nabywany jest udział w działkach stanowiących drogę dojazdową wewnętrzną.

Powierzchnie i ceny działek:
- nr 639/9 o pow. 3088 m2, cena 106 020 zł;  
- nr 639/22 o pow. 1677 m2, cena 64 980 zł;
- nr 639/23 o pow. 1677 m2, cena 86 355 zł;
nr 639/24 o pow. 1768 m2, cena 68 400 zł;
nr 639/25 o pow. 1565 m2, cena 80 370 zł;
nr 639/26 o pow. 1530 m2, cena 58 995 zł;
nr 639/27 o pow. 1531 m2, cena 91 485 zł.

Kupujący bez prowizji.

Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej. Warunki gruntowe i badania geologiczne gruntu do oceny we własnym zakresie.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Zapraszamy na prezentację

Parametry dodatkowe

  • Ogrodzenie: Brak
  • Procent możliwej zabudowy: 25
  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
  • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Tereny zabudowy mieszkaniowej
  • Droga dojazdowa: Utwardzona

Mapa