Działka pod lasem, o pow. 1639 m2, Parsęcko

Parametry

Cena
98 097 PLN
Cena za m2
59,85 PLN
Powierzchnia działki
1 639 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Kształt działki
Prostokąt
Przeznaczenie działki
Budowlana
Ujęcie wody
Studnia
Rodzaj kanalizacji
Przydomowa oczyszczalnia ścieków, Szambo
Numer oferty
173/12103/OGS

Opis nieruchomości

Przedstawiamy do sprzedaży działkę położoną w okolicy lasu, nad rzeką Parsęta. 

W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem RP: tereny produkcji rolnej z zabudową mieszkaniową. 
Dopuszcza się także:
- zabudowa mieszkaniowa wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem,
- zabudowa związana z agroturystyką wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem,
- zabudowa związana z produkcją rolną wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem.

Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy (m. in.):
- powierzchnia zabudowy: maks. 25% powierzchni działki;
- maksymalna wysokość zabudowy: 9m;
- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 2;

Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- podłączenie do sieci elektroenergetycznej: ustala się obsługę poprzez linie kablowe nadziemne lub podziemne, niskiego lub średniego napięcia, przyłączone do sieci poprzez stacje transformatorowe. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych źródeł energii elektrycznej, w tym w szczególności: instalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach, generatorów prądotwórczych i przydomowych generatorów wiatrowych, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko nie będzie wymagane;
- podłączenie do sieci wodociągowej: do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się wykonywanie indywidualnych ujęć wód podziemnych zgodnie z przepisami odrębnymi;
- podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się realizację indywidualnej oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi;
- odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowe na grunt lub rozsączanie do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi;
- ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych źródeł ciepła, dopuszcza się stosowanie systemów wykorzystujących alternatywne źródła energii, w szczególności pompy ciepła i kolektory słoneczne. 

Dojazd do działki:
utwardzoną drogą gminną, następnie wewnętrzną drogą gruntową. 
Wraz z działką nabywany jest udział w działkach stanowiących drogę dojazdową wewnętrzną.

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej. Warunki gruntowe i badania geologiczne gruntu do oceny we własnym zakresie.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Zapraszamy na prezentację

Parametry dodatkowe

  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
  • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Tereny zabudowy mieszkaniowej
  • Droga dojazdowa: Utwardzona

Mapa