Działka z wydanymi warunkami zabudowy - Łeknica

Parametry

Cena
225 000 PLN
Cena za m2
48,90 PLN
Powierzchnia działki
4 601 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Prostokąt
Przeznaczenie działki
Budowlana
Ujęcie wody
Miejska na działce
Numer oferty
199/12103/OGS

Opis nieruchomości

Z przyjemnością prezentujemy Państwu dużą działkę o powierzchni 4601 m2, zlokalizowaną w Łeknicy, w zacisznym miejscu, na uboczu, przy drodze prowadzącej do miejscowości Liniec. Nieruchomość położona jest około 4 km od Barwic oraz 26 km od Szczecinka, co zapewnia harmonijną równowagę pomiędzy spokojem wiejskiego życia a dostępem do miejskich udogodnień. Działka posiada budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy około 1000 m2, który wymaga remontu. Jest to obiekt murowany, kryty eternitem, doskonale nadający się do adaptacji na cele produkcyjne lub magazynowe, co stanowi znakomitą okazję dla przedsiębiorców poszukujących przestrzeni do rozwoju działalności.

Miejscowość Łeknica nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na działkę zostały wydanie warunki zabudowy pod budownictwo jednorodzinne.

Decyzja o warunkach zabudowy polega na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych.

W decyzji ustalono (m. in.):

1. Ustalenia dotyczące funkcji i rodzaju zabudowy:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

2. Ustalenia i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
a) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
- powierzchnia zabudowy- do 150,0 m2;
- szerokość elewacji frontowej budynku -12,0 m;
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku do okapu lub gzymsu – od 2,5 m do 6 m;
- wysokość budynku do średniego poziomu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu - do 9,0 m;
- maksymalna liczba kondygnacji budynku - II naziemne przy czym druga w poddaszu;
- liczba kondygnacji podziemnych - jedna;
- geometria dachu budynku- dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 50°;
- zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;
- minimalna ilość stanowisk postojowych- 1 stanowisko postojowe/1 lokal mieszkalny;
- powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 40% powierzchni obszaru inwestycji;
- wskaźnik wielkości zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 15% powierzchni działki.

Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- zaopatrzenie w energię elektryczną - z przyłącza do sieci elektroenergetycznej na warunkach zarządcy sieci;
- zapotrzebowanie na energię cieplną - z indywidualnego źródła ciepła opartego na paliwach takich jak: gaz, energia elektryczna, olej; alternatywnie – zastosowanie systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej w postaci kolektorów słonecznych, pomp ciepła, itp. dopuszcza się stosowanie wysokosprawnych kotłów na paliwo stałe stosujące technologię zapewniającą minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów;
- zaopatrzenie w wodę – przyłącze do sieci wodociągowej na warunkach zarządcy sieci;
- odprowadzenie ścieków bytowych – przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy sieci lub do bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.

Infrastruktura techniczna:   

- dostawa wody - z sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę;
- zasilanie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, licznik pomiaru energii elektrycznej znajduje się na granicy działki od strony nieruchomości sąsiadującej;
- gospodarowanie odpadami - powierzchniowe w ramach działki.

Planowane przyłącza:

zasilenie w energię cieplną - indywidualne źródło ciepła w budynku;
odprowadzenie ścieków - do sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się na sąsiadującej posesji lub do szamba szczelnego.

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
Biuro nie posiada dokumentacji budowlanej oraz nie odpowiada za stan techniczny budynku i jego instalacji.
Świadectwo charakterystyki energetycznej zostanie wykonane do umowy sprzedaży.

Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Zapraszamy na prezentację

Parametry dodatkowe

  • Ogrodzenie: Mieszane
  • Wydane warunki zabudowy: Tak
  • Plan miejscowy: Brak planu miejscowego
  • Droga dojazdowa: Utwardzona

Mapa