Działki budowlane w okolicy jeziora Dołgie

Parametry

Cena
53 700 PLN
Cena za m2
54,25 PLN
Powierzchnia działki
894 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Ukształtowanie działki
Zróżnicowana
Kształt działki
Nieregularny
Przeznaczenie działki
Budowlana
Ujęcie wody
Brak
Numer oferty
125/12103/OGS

Opis nieruchomości

Kompleks działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną, usługi  turystyki, zabudowę  rekreacji indywidualnej oraz  teren sportu i rekreacji i usług  turystyki.
Poszukujesz idealnego miejsca na odpoczynek wśród pięknej natury, gdzie będziesz mógł uprawiać swoje ulubione sporty wodne i cieszyć się wędkarstwem? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą działek nad jeziorem Dołgie w gminie Biały Bór! Nasze działki położone są w malowniczej okolicy, wśród lasów i pól, co pozwoli Ci na wspaniałe spacery i spotkania z dziką przyrodą. Wspólna plaża  z dostępem  do jeziora umożliwi Ci uprawianie kajakarstwa, żeglarstwa i innych sportów wodnych, co z pewnością dostarczy Ci niezapomnianych wrażeń.  Miłośnicy  wędkarstwa  będą mogli się  cieszyć spokojem i ciszą, łowiąc ryby w jeziorze Dołgie. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie kontakt z naturą i chcą spędzać czas aktywnie. Jeśli szukasz miejsca, gdzie możesz odpocząć od zgiełku miasta i cieszyć się spokojem wśród natury, to nasza oferta jest dla Ciebie! Skontaktuj się z nami i znajdź swoje wymarzone miejsce nad jeziorem Dołgie już dziś! 

Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:
a) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),
b) geometria dachów dwu lub wielospadowe 

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
a) w zasilanie w energię elektryczną: 
 - z sieci elektroenergetycznej,
b) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
-  do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych
c)  w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się:
- do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych,
- dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompowania ścieków;
d) odprowadzenie wód opadowych- rozsączane powierzchniowo i/lub gromadzone w ramach terenu działek;

 Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) parametry zabudowy i wskaźnik zagospodarowania terenu określono w ustaleniach szczegółowych;
2) w ustaleniach szczegółowych w Rozdziale 3 wysokość istniejących i rozbudowywanych budynków wyrażono w kondygnacjach;
3) o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy:
a) dla budynków jednokondygnacyjnych – do 6,0 m,
b) dla budynków dwukondygnacyjnych – do 12,0 m,
 c) dla budynków 3 -kondygnacyjnych – do 15,0 m;
4) ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych -1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego przekrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu;
5) nową zabudowę, rozbudowywane części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu;
6)ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długości bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki;
7)na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach: odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni;
8) w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych;
9) zakazuje się realizacji przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych;
10)zakazuje się lokalizacji tablic i wolnostojących urządzeń reklamowych w pasach drogowych dróg publicznych;
11) dopuszcza się instalowanie tablic reklamowych, tablic informacyjnych i montaż wolnostojących urządzeń reklamowych o powierzchni nie większej niż 5 m2;
12) ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku.
Dojazd do działki drogą z płyt betonowych a częściowo drogą gruntową. W kompleksie działek znajdują się działki o różnym przeznaczeniu.

 Sprzedaż działek  wraz z udziałem w działkach nr 445 i 201/183 (droga wewnętrzna)
 o łącznej pow.  1,1289 ha i z udziałem w działce nr 201/259 (plaża) o pow. 0,3100 ha.

Powierzchnie i ceny działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i usługi turystyki (oznaczone na mapce kolorem pomarańczowym)

- 201/185 o pow. 709 m2, cena 87.080 zł;
- 201/187 o pow. 702 m2, cena 86.240 zł;
- 201/189 o pow. 762 m2, cena 93.440 zł;
- 201/191 o pow. 859 m2, DZIAŁKA SPRZEDANA
- 201/186 o pow. 709 m2, cena 79.990 zł;
- 201/188 o pow. 703 m2, cena 79.330 zł;
- 201/190 o pow. 671 m2, cena 75.810 zł;
- 201/203 o pow. 600 m2, cena 68.000 zł;
- 201/202 o pow. 528 m2, cena 60.000 zł;
- 201/201 o pow. 528 m2, cena 60.080 zł;
- 201/200 o pow. 528 m2, cena 106.500 zł;
- 201/208 o pow. 556 m2, cena 111.200 zł;
- 201/207 o pow. 705 m2, cena 79.550 zł;
- 201/206 o pow. 515 m2, cena 58.650 zł;
- 201/60 o pow. 570 m2, cena 64.700 zł;
- 201/62 o pow. 557 m2, cena 68.840 zł;
- 443/1 o pow. 443 m2, cena 55.160 zł;
- 443/2 o pow. 424 m2, cena 52.880 zł;
- 443/3 o pow. 705 m2, cena 86.600 zł;
- 443/4 o pow. 701 m2, cena 86.120 zł;
- 443/5 o pow. 700 m2, cena 86.000 zł;
- 443/6 o pow. 700 m2, cena 86.000 zł;
- 443/7 o pow. 700 m2, cena 86.000 zł;
- 443/8 o pow. 700 m2, cena 86.000 zł;
- 443/9 o pow. 700 m2, cena 107.000 zł;
- 201/171 o pow. 7924 m2 cena 1 425 000 zł. 


Powierzchnia i ceny działek   przeznaczonych pod zabudowę  rekreacji indywidualnej( oznaczone na mapce kolorem żółtym )

- 201/239 o pow. 553 m2, cena 140.250 zł; 
- 201/240 o pow. 560 m2, cena 142.000 zł; 
- 201/241 o pow. 526 m2, cena 133.500 zł;
 - 201/242 o pow. 495 m2, cena 125.750 zł; 
- 201/244 o pow. 482 m2, cena 122.500 zł; 
- 201/246 o pow. 470 m2, cena 119.500 zł;
- 201/252 o pow. 604 m2, cena 92.600 zł;
- 201/229 o pow. 642 m2, cena 85.460 zł;
- 201/230 o pow. 638 m2, cena SPRZEDANE
- 201/231 o pow. 527 m2, cena 70.510 zł; 
- 201/232 o pow. 526 m2, cena 70.380 zł;
- 201/233 o pow. 503 m2, cena SPRZEDANE
- 201/235 o pow. 552 m2, cena 73.760 zł; 
- 201/236 o pow. 556 m2, cena 74.280 zł;
- 201/237 i 201/193 o pow. 577 m2, cena 77.010 zł;
- 201/121 i 201/274 o pow. 923 m2, cena 121.990 zł;
- 201/123 i 201/272 o pow. 862 m2, cena 114.060 zł; 
- 201/153 i 201/271 o pow. 819 m2, cena 108.470 zł; 
- 201/210 o pow. 674 m2, cena 62.660 zł;
- 201/211 o pow. 658 m2, cena 61.220 zł;
- 201/212 o pow. 658 m2, cena 61.220 zł;
- 201/213 o pow. 657 m2, cena 61.130 zł;
- 201/214 o pow. 657 m2, cena 61.130 zł;
- 201/215 o pow. 631 m2,  cena 65.100 zł;
- 201/216 o pow. 653 m2, cena 67.300 zł;
- 201/217 o pow. 658 m2, cena 61.220 zł;
- 201/218 o pow. 658 m2, cena 61.220 zł;
- 201/219 o pow. 658 m2, cena 61.220 zł;
- 201/220 o pow. 658 m2, cena 61.220 zł; 
- 201/221 o pow. 656 m2, cena 61.040 zł; 
- 201/223 o pow. 613 m2, cena 57.170 zł;
- 201/224 o pow. 655 m2, cena 60.950 zł;
- 201/225 o pow. 645 m2, cena 60.050 zł;
- 201/226 o pow. 635 m2, cena 59.150 zł;
- 201/227 o pow. 624 m2, cena 58.160 zł;
- 201/228 o pow. 605 m2, cena 62.500 zł;
- 201/147 o pow. 789 m2, cena 80.900 zł;
- 201/113 o pow. 801 m2, cena 74.090 zł;
- 201/112 o pow. 801 m2, cena 74.090 zł;
- 201/111 o pow. 801 m2, cena 74.090 zł;
- 201/110 o pow. 801 m2, cena 74.090 zł; 
- 201/146 o pow. 789 m2, cena 73.010 zł;
- 201/149 o pow. 789 m2, cena 104.570 zł; 
- 201/158 o pow. 789 m2, cena 73.010 zł;
- 201/129 o pow. 801 m2, cena 74.090 zł;
- 201/128 o pow. 801 m2, cena 74.090 zł;
- 201/127 o pow. 801 m2, cena 74.090 zł;
- 201/126 o pow. 801 m2, cena 74.090 zł; 
- 201/155 o pow. 789 m2, cena 80.900 zł;
- 201/275 o pow. 817 m2, SPRZEDANA;
- 201/276 o pow. 874 m2, SPRZEDANA;
- 201/277 o pow. 996 m2, cena 199.200 zł;
- 201/278 o pow. 1514 m2, cena 302.800 zł;
- 201/279 o pow. 648 m2, cena 129.600 zł;
- 201/280 o pow. 648 m2, cena 129.600 zł;
- 201/281 o pow. 632 m2, cena 126.400 zł;
- 201/282 o pow. 811 m2, cena 162.200 zł;
- 201/283 o pow. 984 m2, cena 196.800 zł;


- 198/443, o pow. 810 m2, cena 85 000 zł;
- 198/444, o pow. 956 m2, cena 100 300 zł;
- 198/445, o pow. 834 m2, cena 87 500 zł;
- 198/446, o pow. 810 m2, cena 85 000 zł;
- 198/447, o pow. 871 m2, cena 91 500 zł;
- 198/448, o pow. 1092 m2, cena 114 500 zł;
- 198/449, o pow. 1262 m2, cena 132 500 zł;
- 198/450, o pow. 1222 m2, cena 128 300 zł;
- 198/451, o pow. 931 m2, cena 97 700 zł;
- 198/452, o pow. 1130 m2, cena 118 600 zł;
- 198/453, o pow. 1244 m2, cena 130 600 zł;
- 198/454, o pow. 787 m2, cena 82 600 zł;
- 198/455, o pow. 800 m2, cena 84 000 zł;
- 198/456, o pow. 799 m2, cena 83 800 zł;
- 198/457, o pow. 800 m2, cena 84 000 zł;
- 198/458, o pow. 800 m2, cena 84 000 zł;
- 198/459, o pow. 788 m2, cena 82 700 zł;
- 198/460, o pow. 810 m2, cena 85 000 zł;
- 198/461, o pow. 810 m2, cena 85 000 zł;
- 198/462, o pow. 810 m2, cena 85 000 zł;
- 198/463, o pow. 810 m2, cena 85 000 zł;
- 198/464, o pow. 820 m2, cena 86 100 zł;
- 198/465, o pow. 883 m2, cena 92 700 zł;
- 198/466, o pow. 667 m2, cena 70 000 zł;
- 198/467, o pow. 734 m2, cena 77 000 zł;
- 198/468, o pow. 844 m2, cena 92 800 zł;
- 198/469, o pow. 830 m2, cena 87 000 zł;
- 198/470, o pow. 825 m2, cena 86 600 zł;
- 198/471, o pow. 819 m2, cena 86 000 zł;
- 198/472, o pow. 826 m2, cena 86 700 zł;
- 198/473 i 198/485, o pow. 827 m2, cena 86 800 zł;
- 198/474, o pow. 801 m2, cena 84 000 zł;
- 198/475, o pow. 801 m2, cena 84 000 zł;
- 198/476, o pow. 801 m2, cena 84 000 zł;
- 198/477, o pow. 801 m2, cena 84 000 zł;
- 198/478, o pow. 720 m2, cena 75 600 zł;
- 198/479, o pow. 732 m2, cena 76 800 zł.

- 198/255 o pow. 913 m2, cena 54 800 zł;
- 198/256 o pow. 912 m2, cena 54 700 zł;
- 198/257 o pow. 912 m2, cena 54 700 zł;
- 198/258 o pow. 912 m2, cena REZERWACJA;
- 198/259 o pow. 894 m2, cena 53 700 zł;
- 198/261 o pow. 912 m2, cena 54 700 zł;
- 198/262 o pow. 912 m2, cena 54 700 zł;
- 198/263 o pow. 912 m2, DZIAŁKA SPRZEDANA
- 198/264 o pow. 912 m2, cena 54 700 zł;
- 198/265 o pow. 1189 m2, cena 65 000 zł;
- 198/266 o pow. 1189 m2, cena 65 000 zł;
- 198/267 i 268 o pow. 2329 m2, cena 125 000 zł;
- 198/269 i 270 o pow. 2527 m2, cena 135 000 zł;
- 198/273 o pow. 1845 m2, cena 100 000 zł;
- 198/433 o pow. 871 m2, cena 52 800 zł;
- 198/435 o pow. 1177m2, cena 64 000 zł;
- 198/437 o pow. 1291 m2, cena 70 000 zł.


Powierzchnie i ceny działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i usługi turystyki (oznaczone na mapce kolorem pomarańczowym)
Sprzedaż wszystkich pięciu działek  razem  w jednym kompleksie, teren z bezpośrednią linia brzegową:

- 201/254, 201/255, 201/256, 201/257, 201/268 o pow. 6817 m2 cena 1 230 000,00 zł, 


Powierzchnie i ceny działek przeznaczonych pod zabudowę  sportu i rekreacji i usług turystykioznaczone na mapce kolorem zielonym)
Sprzedaż wszystkich pięciu działek  razem  w jednym kompleksie, teren z bezpośrednią linia brzegową:

- 201/260, 201/261, 201/262, 201/263, 201/264. o pow. 6053  cena za całość   1 092 000,00 zł,

Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej. Warunki gruntowe i badania geologiczne gruntu do oceny we własnym zakresie.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Zapraszamy na prezentację

 Parametry dodatkowe

  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
  • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Tereny usług, Tereny zabudowy mieszkaniowej
  • Droga dojazdowa: Utwardzona

Mapa