Działki nad jeziorem Dołgie

Parametry

Cena
52 800 PLN
Cena za m2
60,62 PLN
Powierzchnia działki
871 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Prostokąt
Przeznaczenie działki
Rekreacyjna
Numer oferty
27/12103/OGS

Opis nieruchomościOferujemy do sprzedaży kompleks działek rekreacyjnych, bardzo ładnie położonych, blisko jeziora Dołgie i gminnej plaży, 
możliwość zakupu  również udziału w plaży prywatnej o pow. 3000 m2. Do działek  dogodny dojazd drogą z płyt betonowych  i drogą   gruntową o długości 160 metrów.
W   w okolicy działek   nowe domy mieszkalne oraz działki wykorzystywane  rekreacyjnie. 
Teren działek równy i częściowo zarośnięty samosieją  sosny. Kompleks działek jest oddalony od prywatnej plaży około 620 metrów a od gminnej plaży około 950 metrów.
Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310,8 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie. 
Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek – Biały Bór.
Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku. 

W planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem ML,
 - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej. 

Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy (m. in.):
- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe); 
- geometria dachów: dwu lub wielospadowe; 
- nachylenie połaci dachowych: od 30 do 50 stopni; 
- powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni działki; 
- powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni działki. 

Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej (m. in.): 
- zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 
- zaopatrzenie w wodę: z sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych; 
- odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków; 
- w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi; 
- w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywne systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. 

Działki znajdują się na obszarze chronionego krajobrazu Jeziora Szczecineckie.

Media: 
- prąd - za opłatą przyłączeniową,
- dla działek o numerach od 198/255 do 198/259 kanalizacja tłoczna - w drodze gminnej. 

Dojazd: drogą z płyt betonowych, asfaltem  i  drogą polną. 

Powierzchnie i ceny działek:
- 198/255 o pow. 913 m2, cena 54 800 zł;
- 198/256 o pow. 912 m2, cena 54 700 zł;
- 198/257 o pow. 912 m2, cena 54 700 zł;
- 198/258 o pow. 912 m2, cena SPRZEDANA;
- 198/259 o pow. 894 m2, cena 53 700 zł;
- 198/261 o pow. 912 m2, cena 54 700 zł;
- 198/262 o pow. 912 m2, cena 54 700 zł;
- 198/263 o pow. 912 m2, SPRZEDANA;
- 198/264 o pow. 912 m2, cena 54 700 zł;
- 198/265 o pow. 1189 m2, cena 65 000 zł;
- 198/266 o pow. 1189 m2, cena 65 000 zł;
- 198/267 i 268 o pow. 2329 m2, cena 125 000 zł;
- 198/269 i 270 o pow. 2527 m2, cena 135 000 zł;
- 198/273 o pow. 1845 m2, cena 100 000 zł;
- 198/433 o pow. 871 m2, cena 52 800 zł;
- 198/435 o pow. 1177m2, SPRZEDANA;
- 198/437 o pow. 1291 m2, cena 70 000 zł.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. 
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

 Zapraszamy na prezentację

 Parametry dodatkowe

  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego

Mapa