Działka budowlana o pow. 1276 m2 w Nowym Chwalimiu

Parametry

Cena
64 000 PLN
Cena za m2
50,16 PLN
Powierzchnia działki
1 276 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Prostokąt
Przeznaczenie działki
Budowlana
Numer oferty
162/12103/OGS

Opis nieruchomości

Przedstawiamy do sprzedaży działkę budowlaną o pow. 1276 m2, położoną na uboczu miejscowości Nowy Chwalim. 

Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych. 

W decyzji ustalono (m. in.):  

1. Ustalenia dotyczące funkcji i rodzaju zabudowy:
-  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Ustalenia i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
a) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
- powierzchnia zabudowy- nie więcej niż 150 m2 powierzchni działki;
- szerokość elewacji frontowej budynku: nie może przekraczać 20 m;
- wysokość górnej krawędzi  elewacji frontowej budynku do okapu lub gzymsu - od 2,5 m do 5,0 m;
- wysokość budynku do średniego poziomu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu - do 10,0 m;
- geometria dachu budynku - dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20° - 50°;
- powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 40% powierzchni działki.
 
Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- zaopatrzenie w energię elektryczną - na warunkach gestora sieci;
- zapotrzebowanie na energię cieplną - z indywidualnego źródła ciepła opartego na paliwach takich jak: gaz, energia elektryczna, olej, alternatywnie źródła energii odnawialnej takie jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, dopuszcza się stosowanie wysokosprawnych kotłów na paliwo stałe zapewniających minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów;
- zaopatrzenie w wodę - przyłączem do sieci wodociągowej na warunkach gestora sieci, alternatywnie z własnego ujęcia - studni;
- odprowadzenie ścieków bytowych - do bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne, alternatywnie do przydomowej oczyszczalni ścieków;
- odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo na własny teren nieutwardzony.

Dojazd:

Dojazd drogą asfaltową i około 205 m drogą gruntową.

Zakup działki na raty, przeniesienie własności po 3 latach.

Odległości od:
Barwic - 13km;
Szczecinka - 22 km;
Koszalina - 78 km.

Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej. Warunki gruntowe i badania geologiczne gruntu do oceny we własnym zakresie.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Zapraszamy na prezentację

Parametry dodatkowe

  • Wydane warunki zabudowy: Tak
  • Plan miejscowy: Brak planu miejscowego
  • Droga dojazdowa: Utwardzona

Mapa