Parsęcko działka budowlana blisko Szczecinka

Parametry

Cena
120 000 PLN
Cena za m2
79,95 PLN
Powierzchnia działki
1 501 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Prostokąt
Przeznaczenie działki
Budowlana
Prąd
W drodze
Ujęcie wody
Miejska w drodze
Rodzaj kanalizacji
Miejska w drodze
Numer oferty
153/12103/OGS

Opis nieruchomości

Prezentujemy do sprzedaży działkę budowlaną położoną  w Parsęcku blisko Szczecinka oddaloną 2,7 km od ronda w Trzesiece.
 W planie  zagospodarowania przestrzennego gm. Szczecinek działka oznaczona jest  symbolem MNU-1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem.

Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu:
- maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;
- maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych - 2, dopuszcza się 3 jeśli trzecia kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30 st.;
- maksymalna powierzchnia zabudowy - 20 % powierzchni działki;
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50 % powierzchni działki,
- zakaz wykonywania przęseł ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
- dla mieszkalnictwa jednorodzinnego należy zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny; dla funkcji usługowych należy zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wodę pitną - budowa sieci wod. - kan. Do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się wykonywanie indywidualnych ujęć wód podziemnych.
- odprowadzanie ścieków - budowa sieci wod. - kan. Na obszarach, na których budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, dopuszcza się gromadzenie ścieków sanitarnych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych oraz stosowanie innych systemów oczyszczania ścieków, w tym przydomowych oczyszczalni ścieków.
- zaopatrzenie w energię elektryczną - ustala się obsługę poprzez linie kablowe nadziemne lub podziemne, niskiego lub średniego napięcia. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych źródeł energii elektrycznej, w tym w szczególności: instalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach, generatorów prądotwórczych i przydomowych generatorów wiatrowych, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko nie będzie wymagane.
- zaopatrzenie w ciepło - ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych źródeł ciepła. Dopuszcza się stosowanie systemów wykorzystujących alternatywne źródła energii, w szczególności pompy ciepła i kolektory słoneczne.
- odprowadzenie wód deszczowych - do sieci kanalizacji deszczowej, lub powierzchniowe na grunt, lub rozsączanie do gruntu.
 
Dojazd:

dojazd drogą asfaltową i krótki odcinek drogą gruntową


Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej. Warunki gruntowe i badania geologiczne gruntu do oceny we własnym zakresie.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Zapraszamy na prezentację

Parametry dodatkowe

  • Ogrodzenie: Brak
  • Wysokość zabudowy: 12
  • Procent możliwej zabudowy: 20
  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
  • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Tereny zabudowy mieszkaniowej

Mapa