Kompleks działek budowlanych w Marcelinie

Parametry

Cena
340 000 PLN
Cena za m2
145,05 PLN
Powierzchnia działki
2 344 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Ujęcie wody
Miejska w drodze
Rodzaj kanalizacji
Miejska w drodze
Numer oferty
49/12103/OGS

Opis nieruchomości

Kompleks działek budowlanych położonych przy drodze asfaltowej w miejscowości Marcelin 
Działki budowlane przy granicy administracyjnej miasta Szczecinka na przedłużeniu ulicy Rybackiej. Działki z bezpośrednim dostępem do jeziora Wielim.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem 1MN,U teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej.

Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujące powyżej 60% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej.
Przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy usługowej obejmujące poniżej 40% powierzchni całkowitej budynków na działce, dopuszcza się budowę budynków usługowych jako obiektów wolno stojących lub realizowanie lokali użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalno-usługowe.

Kształtowanie zabudowy:
- wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, nie wyżej niż 10 m, dla zabudowy gospodarczej i garażowej nie wyżej niż 6 m; 
- geometria dachów - pochyłe;
- nachylenie połaci dachowych - 30 st. do 45 st.; 
- powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 15% powierzchni działki; 
- powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 65% powierzchni działki.


Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- zaopatrzenie w energię elektryczną - z przyłącza do sieci elektroenergetycznej;
- zapotrzebowanie na energię cieplną - z indywidualnego źródła ciepła, dopuszcza się stosowane systemów wykorzystujących alternatywne źródła energii, w szczególności pompy ciepła i kolektory słoneczne, jako ogrzewanie wspomagające dopuszcza się stosowanie kominków i pieców kominkowych;
- zaopatrzenie w wodę - z przyłącza do sieci wodnej, do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych;
- odprowadzenie ścieków bytowych - do czasu realizacji sieci dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych (wykonany projekt sieci kanalizacji);
- w zakresie sieci kanalizacji deszczowej ustala się: odprowadzenie powierzchniowe lub rozsączanie wód opadowych do gruntu w ramach działek budowlanych lub terenów.

Działki posiadają bezpośredni dostęp do jeziora Wielim. Działki uzbrojone w przyłącze wodociągowe wyprowadzone na teren. Na działki zrobiony projekt kanalizacji sanitarnej wraz z pozwoleniem na budowę odprowadzającej ścieki do wspólnej przepompowni po drugiej stronie drogi asfaltowej.


Powierzchnie i ceny działek:

działka nr 158/16, o pow. 2892, cena 411 000 zł;
działka nr 158/17, o pow. 2560, cena 368 000 zł;
działka nr 158/18, o pow. 2481, cena 358 000 zł;
działka nr 158/19, o pow. 2454, cena 354 000 zł;
działka nr 158/20, o pow. 2383, REZERWACJA;
działka nr 158/21, o pow. 2344, REZERWACJA;
działka nr 158/22, o pow. 2614, REZERWACJA;
działka nr 158/23, o pow. 2704, cena 387 000 zł;
działka nr 158/24, o pow. 2452, cena 354 000 zł;
działka nr 158/25, o pow. 2616, cena 375 000 zł;
działka nr 158/26, o pow. 2777, cena 396 000 zł.


Dojazd:

Dojazd do działek drogą asfaltową.


Media:
- kanalizacja w drodze asfaltowej,
- wodociąg w drodze asfaltowej,
- energia przy drodze asfaltowej.


Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Warunki gruntowe i badania geologiczne gruntu do oceny we własnym zakresie.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Zapraszamy na prezentację.Parametry dodatkowe

  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego

Mapa