Duża działka siedliskowa ze stawem

Parametry

Cena
199 000 PLN
Cena za m2
6,63 PLN
Powierzchnia działki
30 000 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Nieregularny
Przeznaczenie działki
Siedliskowa
Numer oferty
145/12103/OGS

Opis nieruchomości

Prezentujemy do sprzedaży dużą działkę położoną w Kusowie, na której znajduje się staw.

Działka  zostanie wydzielona z większej działki i będzie miała powierzchnię  około 30 000 m2.

W planie  zagospodarowania przestrzennego gm. Szczecinek działka oznaczona jest symbolem RO - tereny produkcji rolnej - zabudowy i zagospodarowania związanego z produkcją rolną i przetwórstwem rolnym oraz agroturystyką wraz z niezbędną infrastrukturą; dopuszcza się zalesienia i użytkowanie tych terenów dla produkcji leśnej.

Na terenach oznaczonych symbolem RO dopuszcza się:
- lokalizację siedlisk, które muszą być lokalizowane na działce rolnej o minimalnej powierzchni 10 000 m2;
- budowę obiektów budowlanych związanych z chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich (za wyjątkiem hodowli: norek, tchórzy, lisów, jenotów, nutrii i szynszyli). 


Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu:
- maksymalna wysokość zabudowy - 9 m;
- maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych - 2.


Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wodę pitną - budowa sieci wod. - kan. Do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się wykonywanie indywidualnych ujęć wód podziemnych.
- odprowadzanie ścieków - budowa sieci wod. - kan. Do czasu realizacji sieci dopuszcza się wykonanie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
- zaopatrzenie w energię elektryczną - ustala się obsługę poprzez linie kablowe nadziemne lub podziemne, niskiego lub średniego napięcia. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych źródeł energii elektrycznej, w tym w szczególności: instalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach, generatorów prądotwórczych i przydomowych generatorów wiatrowych, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko nie będzie wymagane.
- zaopatrzenie w ciepło - ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych źródeł ciepła. Dopuszcza się stosowanie systemów wykorzystujących alternatywne źródła energii, w szczególności pompy ciepła i kolektory słoneczne.
- odprowadzenie wód deszczowych - do sieci kanalizacji deszczowej, lub powierzchniowe na grunt, lub rozsączanie do gruntu.
 


Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej. Warunki gruntowe i badania geologiczne gruntu do oceny we własnym zakresie.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Zapraszamy na prezentację

Parametry dodatkowe

  • Ogrodzenie: Brak
  • Wysokość zabudowy: 9
  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
  • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Budownictwo jednorodzinne indywidualne
  • Droga dojazdowa: Utwardzona

Mapa