Działka w okolicy jeziora Dołgie

Parametry

Cena
54 700 PLN
Cena za m2
59,98 PLN
Powierzchnia działki
912 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Prostokąt
Przeznaczenie działki
Rekreacyjna
Numer oferty
192/12103/OGS

Opis nieruchomości

Mamy na sprzedaż działkę rekreacyjną, usytuowaną w pięknej okolicy, niedaleko jeziora Dołgie oraz miejskiej plaży, 
w pobliżu sąsiednich zabudowań - nowe domy mieszkalne oraz działki wykorzystywane  rekreacyjnie. 
Teren działek równy. 
Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310,8 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie. 
Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek – Biały Bór.
Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku. 

W planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem ML,
 - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej. 

Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy (m. in.):
- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe); 
- geometria dachów: dwu lub wielospadowe; 
- nachylenie połaci dachowych: od 30 do 50 stopni; 
- powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni działki; 
- powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni działki. 

Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej (m. in.): 
- zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 
- zaopatrzenie w wodę: z sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych; 
- odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków; 
- w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi; 
- w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywne systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. 

Działki znajdują się na obszarze chronionego krajobrazu Jeziora Szczecineckie.

Media: 
- prąd - za opłatą przyłączeniową,
- kanalizacja tłoczna - w drodze gminnej.

Dojazd: drogą z płyt betonowych, asfaltem  i  drogą polną. 

Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. 
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

 Zapraszamy na prezentację

 

Parametry dodatkowe

  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego

Mapa