Działka inwestycyjna, blisko centrum Szczecinka

ul. Kaszubska

Parametry

Cena
4 050 000 PLN
Cena za m2
671,64 PLN
Powierzchnia
1 701 m2
Powierzchnia działki
6 030 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Rynek
Wtórny
Przeznaczenie (obiekt)
Przemysłowo/Produkcyjne
Liczba pięter
2
Rodzaj budynku
Hala produkcyjna
Numer oferty
7/12103/OOS

Opis nieruchomości

Przedstawiamy do sprzedaży działkę o pow. 6030 m2 zabudowaną kompleksem budynków użytkowych o łącznej pow. 1701 m2 w Szczecinku przy ul. Kaszubskiej 1.

Teren składa się z dwóch działek gruntu 314/1 i 315/1 o łącznej powierzchni 6030 m2. Na działkach znajdują się hale przemysłowe, pomieszczenia biurowe, garaże i budynek mieszkalny. Budynki są w dobrym stanie technicznym. Nieruchomość uzbrojona jest w przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne oraz gazowe. Cały teren działki jest ogrodzony płotem z siatki. 

Nieruchomość zabudowana jest budynkami:
1. Budynek biurowo - warsztatowy o pow. 579 m2; wolnostojący; murowany; jednopoziomowy (częściowo dwupoziomowy); dach dwuspadowy, kryty papą; okna drewniane; podłogi w części biurowej drewniane, częściowo terakota, w części warsztatowej posadzka betonowa; instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna. 
2. Budynek warsztatowy z częścią socjalno - biurową o pow. 847 m2; wolnostojący; murowany; jednopoziomowy (w niewielkim fragmencie dwupiętrowy); dach dwuspadowy, kryty papą; okna w części biurowej PCV, w części warsztatowej stalowe oraz stalowe wrota; podłogi w części biurowej i sanitariatach terakota, w części warsztatowej lastriko; instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, centralne ogrzewanie. Budynek został przebudowany i wyremontowany w latach 2001-2002 i jest w dobrym stanie technicznym.
3. Budynek magazynowy z częścią socjalną i garażami o pow. 275 m2; wolnostojący; murowany; jednopoziomowy; dach dwuspadowy, kryty papą; okna PCV, garaże mają wrota drewniane; podłogi w części socjalnej terakota, w części magazynowej i garażach posadzka betonowa; instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, centralne ogrzewanie. Budynek został przebudowany i wyremontowany w 2003 roku i jest w dobrym stanie technicznym. 

Podatek od nieruchomości wynosi łącznie 55572,56 zł/ rok
- w tym: grunty 6994,80 zł i budynki 48577,76 zł.

W miejscowym panie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 3MW/U, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej. 
Dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkalno - usługowej, budynków pomocniczych, zespołów garaży.

Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
- maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej 50%;
- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej 20%;
- maksymalna wysokość: 
1) budynków o wartościach historycznych: 3 kondygnacje nadziemne, dostosowane wysokością do wysokości budynku pierwszego po lewej stronie przy wjeździe na nieruchomość;
2) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej: od 2 do 5 kondygnacji nadziemnych (18,0 m);
3) budynków pomocniczych, zespołów garaży: 1 kondygnacja nadziemna (5 m);
- maksymalny kąt nachylenia połaci dachowych: 45 st., dla budynków istniejących dopuszcza się zachowanie dotychczasowej geometrii dachu.

Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
Dostęp do drogi publicznej: bezpośredni wjazd od ul. Szafera.

Infrastruktura techniczna:
- sieć wodociągowa - wodociąg miejski; 
- kanalizacji sanitarna - kanalizacja miejska;
- prąd - z sieci elektroenergetycznej;
- sposób unieszkodliwienia odpadów - należy przewidzieć miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych oraz ich wywóz na składowisko zgodnie z umową  z przedsiębiorcą posiadającym wymagane zezwolenia.

Cztery budynki położone od strony ul. Kaszubskiej są budynkami o wartościach historycznych. W celu ich ochrony miejscowy plan określa:

1. Nakazuje zachowanie:
- historycznych kształtów i podziałów otworów okiennych na elewacjach frontowych;
- formy i geometrii dachu oraz rodzaju pokrycia dachowego;
- form detali architektonicznych na elewacjach frontowych;
- zróżnicowanego układu szczytowo - kalenicowego.

2. Zakazuje:
- ocieplania budynków od strony dróg publicznych oraz bocznej i tylnej elewacji budynku;
- wymiany historycznej stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych na nową o innych wymiarach;
- przebudowy elewacji frontowych polegającej na wprowadzeniu nowych otworów okiennych i drzwiowych.

3. Dopuszcza:
- rozbudowę budynków wyłącznie w głąb działki budowlanej;
- tarasy w poziomie pierwszej nadbudowanej kondygnacji;
- odtworzenie pierwotnych otworów okiennych i drzwiowych;
- w przypadku lokalizacji usług w parterach budynków, przebudowę otworów okiennych w parterach przy zachowaniu kompozycji elewacji frontowej, kształtu i rytmu otworów okiennych, symetrii oraz w nawiązaniu do charakteru budynku chronionego;
- doświetlenie poddasza symetrycznie rozmieszczonymi oknami połaciowymi, wyłącznie na połaciach dachowych tylnich elewacji, przy czym łączna powierzchnia tych okien nie może być większa niż 10% powierzchni połaci dachowej, w której będą umieszczone. 

W przypadku podejmowania prac ziemnych na nieruchomości konieczne jest przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na zasadach określonych w przepisach dotyczących ochrony zabytków oraz współdziałanie z właściwym organem do spraw ochrony zabytków.Przedstawione informacje mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny budynków i lokali i stan urządzeń infrastruktury technicznej. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Zapraszamy na prezentację.Parametry dodatkowe

  • Kształt działki: Nieregularny
  • Ukształtowanie działki: Płaska

Mapa