Działka budowlana w Marcelinie

Parametry

Cena
354 000 PLN
Cena za m2
144,25 PLN
Powierzchnia działki
2 454 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Ujęcie wody
Miejska w drodze
Rodzaj kanalizacji
Miejska w drodze
Numer oferty
76/12103/OGS

Opis nieruchomości


Działka położona przy drodze asfaltowej w miejscowości Marcelin z bezpośrednim dostępem do jeziora.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 1MN,U teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej.

Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujące powyżej 60% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej;
Przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy usługowej obejmujące poniżej 40% powierzchni całkowitej budynków na działce, dopuszcza się budowę budynków usługowych jako obiektów wolno stojących lub realizowanie lokali użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalno-usługowe.

Kształtowanie zabudowy:
- wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, nie wyżej niż 10 m, dla zabudowy gospodarczej i garażowej nie wyżej niż 6 m; 
- geometria dachów - pochyłe;
- nachylenie połaci dachowych - 30 st. do 45 st.; 
- powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 15% powierzchni działki; 
- powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 65% powierzchni działki.

Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- zaopatrzenie w energię elektryczną - z przyłącza do sieci elektroenergetycznej
- zapotrzebowanie na energię cieplną - z indywidualnego źródła ciepła,
- zaopatrzenie w wodę -  z przyłącza do sieci wodnej,
- odprowadzenie ścieków bytowych - do czasu realizacji sieci dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych (wykonany projekt sieci kanalizacji);
- w zakresie sieci kanalizacji deszczowej ustala się: odprowadzenie powierzchniowe lub rozsączanie wód opadowych do gruntu w ramach działek budowlanych lub terenów.


Dojazd:
Dojazd drogą asfaltową.


Media:
- kanalizacja w drodze asfaltowej,
- energia przy drodze asfaltowej,
Działka uzbrojona w przyłącze wodociągowe wyprowadzone na teren. Na działki zrobiony projekt kanalizacji sanitarnej wraz z pozwoleniem na budowę odprowadzającej ścieki do wspólnej przepompowni po drugiej stronie drogi asfaltowej.


Wymiary działki:
Szerokość od strony asfaltu: 22,51 m;
Szerokość od strony jeziora: 22,14 m;
Długość jeden bok: 110,91 m;
Długość drugi bok: 109,42 m.


Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Warunki gruntowe i badania geologiczne gruntu do oceny we własnym zakresie.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Zapraszamy na prezentację


Parametry dodatkowe

  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego

Mapa