Kompleks działek budowlanych na uboczu wioski

Parametry

Cena
129 000 PLN
Cena za m2
49,92 PLN
Powierzchnia działki
2 584 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Nieregularny
Przeznaczenie działki
Budowlana
Numer oferty
139/12103/OGS

Opis nieruchomości

Nowy Chwalim działki budowlane z dala od zgiełku. 

Na działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym w bryłę budynku oraz budynku gospodarczo-garażowego. 

W decyzji ustalono (m. in.):  

1. Ustalenia dotyczące funkcji i rodzaju zabudowy:
-  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Ustalenia i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
a) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
- powierzchnia zabudowy- nie więcej niż 14% powierzchni działki;
- szerokość elewacji frontowej budynku: 9,5 m - 14,5 m dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 5,5 m - 8,5 m dla budynku gospodarczo-garażowego;
- wysokość górnej krawędzi  elewacji frontowej budynku do okapu lub gzymsu - do 5,0 m;
- wysokość budynku do średniego poziomu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu - do 10,0 m;
- dopuszcza się możliwość realizacji garażu wybudowanego w bryle budynku;
- geometria dachu budynku - dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 35° - 45°;
- powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni działki.
 

Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- zaopatrzenie w energię elektryczną - na warunkach gestora sieci;
- zapotrzebowanie na energię cieplną - z indywidualnego źródła ciepła, dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii;
- zaopatrzenie w wodę - na warunkach gestora sieci;
- odprowadzenie ścieków bytowych - na warunkach gestora sieci, w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się lokalizację zbiornika bezodpływowego jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej;
- odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony.


Media:
- wodociąg w drodze asfaltowej;
- energia w drodze asfaltowej.


Dojazd:

dojazd drogą asfaltową i drogą gruntową.


Odległości od:
Barwic - 13km;
Szczecinka - 21 km;
Koszalina - 67 km.


Powierzchnie i ceny działek:
- działka 68/3,
o pow. 2584 m2, cena 129 000 zł;
- działka 68/4,
o pow. 2585 m2, cena 129 000 zł;
- działka 68/5,
o pow. 2587 m2, cena 150 000 zł.Możliwość płatności w ratach. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej. Warunki gruntowe i badania geologiczne gruntu do oceny we własnym zakresie.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Zapraszamy na prezentację

Parametry dodatkowe

  • Ogrodzenie: Brak
  • Wydane warunki zabudowy: Tak
  • Droga dojazdowa: Utwardzona

Mapa